Kancelaria

Dni powszednie:

Od 7:30 do 8:00 i po wieczornym nabożeństwie.

Kamera internetowa
Menu
Koronacja obrazu
Koronacja obrazu
Szybki kontakt

Parafia pw. Narodzenia NMP
Okulice 54, 32-712 Bratucice
Nr konta: 21 1060 0076 0000 3260 0178 7639

    tel. /14/ 685 10 94
    tel. 694451438
Aktualności

Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Czas Wielkiego Tygodnia wprowadza nas w Wielkie Tajemnice Naszej Wiary. W tym roku jak nigdy dotąd nie możemy w pełni uczestniczyć w tych wydarzeniach. Dla wielu z nas jest to niezrozumiałe i trudne do przyjęcia. Takie niestety są wymogi prawne, którym – dla naszego wspólnego dobra – trzeba się podporządkować.

Takiej niezwykłej samotności, doświadczyła Św. Faustyna kiedy stan zdrowia uniemożliwił jej przychodzenie do kaplicy szpitalnej. Św. Siostra Faustyna wspomina ten czas w swoim dzienniczku:

 „Dziś lekarz zdecydował, że mam nie chodzić na Mszę św. tylko do Komunii św., gorąco pragnęłam być na Mszy św., jednak spowiednik zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. Wolą Bożą jest, aby Siostra była zdrowa i nie wolno Siostrze się w niczym umartwiać, niech Siostra będzie posłuszna, a Bóg Siostrze to wynagrodzi. Czułam, że te słowa spowiednika, to są słowa Pana Jezusa i chociaż mi żal było opuszczać Mszy św., gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć małe Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przekładam ponad wszystko.

Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę, wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: – córko Moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz Mi przez jeden akt – posłuszeństwa, niżeli przez długie modlitwy i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem. żyć w świadomości, że wszystko co czynię jest miłe Bogu.  (Dzienniczek, s. 894)

W innym zaś miejscu siostra Faustyna zapisze „Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę; wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: Córko moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa niżeli przez długie modlitwy i umartwienia”.(Dzienniczek, s. 894)

 Do niezwykle podobnego posłuszeństwa – tak jak siostrę Faustynę – wszyscy jesteśmy wezwani. Owo posłuszeństwo, to konieczność pozostawania w domach, by uniemożliwić roznoszenie się wirusa. Do tej samotności zachęca nas – i sam daje temu przykład Ojciec święty Franciszek. Bądźmy wszyscy posłuszni temu wezwaniu. Niech nasza rzeczywista domowa samotność będzie naszą pokutą za wszelkie zło, któreśmy popełnili.

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi. Pozostańmy w domach w duchu troski o innych, których możemy narazić na niebezpieczeństwo zarażenia. Będąc w domach nie będziecie sami. Można te szczególne dni, które są przed nami, przeżyć w głębszej modlitwie – może w obecnym czasie Pan Bóg pragnie, byśmy więcej modlili się w naszych domach. By starsi byli wzorem dla młodszych. Byście się wspólnie zachęcali – zapraszali do modlitwy.

Pomocą w tej modlitwie są liczne transmisje radiowe, telewizyjne. Codziennie także można modlić się przed obrazem Matki Bożej Okulickiej – dzięki transmisji internetowej. Serdecznie zapraszam Was – szczególnie w Wielkim Tygodniu – do modlitwy poprzez transmisję kamery internetowej z naszego Sanktuarium.

Niedziela Palmowa

W tym szczególnym czasie mamy możliwość wraz z dziećmi zrobić z gałązek małą palmę (można to zrobić w sobotę). Dawniej takie palmy znoszone były na pola. Były znakiem wiary i modlitwy rodziny, były znakiem prośby o dobry czas wzrostu i zbiorów.

– Ojciec lub Matka może pobłogosławić uczynić znak krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jeśli mamy wodę święconą pokropić wodą święconą i ustawić na widocznym miejscu. Niech ta wspólnie zrobiona przez Rodzinę Palma będzie cały czas nam towarzyszyć.

– Po poświęceniu palmy odczytajmy opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Ewangelia według św. Mateusza (Mt 21, 1-17).

Wysłuchajmy przez radio, przez kamerę internetową z naszego Sanktuarium czy też w TV, Mszy świętej. W czasie komunii przyjmijmy duchowo do naszych serc Jezusa. W niedzielę Palmową Msze Św. o godz. 700 900 1100 i 1500 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św.

 

Wielki Czwartek

To dzień Ustanowienia dwóch sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.

Wielki Czwartek, rozpoczyna tzw. Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym Kościoła, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Wielki Czwartek liturgia jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii. Tej właśnie nocy w czasie uczty Paschalnej Jezus pobłogosławił chleb i wino po czym uczynił je swoim Ciałem i swoją Krwią. Swoim uczniom nakazał to czynić na Swoją pamiątkę: „Czyńcie to, na moją pamiątkę” (1 Kor 11,25). W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus obmył także nogi Apostołom, czym dał dowód, że prawdziwa miłość objawia się w pokorze i codziennej służbie bliźniemu. Po tych wydarzeniach, wraz z uczniami, udał się do ogrodu Getsemani (Ogród Oliwny), gdzie został pojmany przez żołnierzy.

Zapraszam do uczestnictwa w Liturgii Wielkiego Czwartku z naszego Sanktuarium o godz. 1800. Kamera Internetowa.

- Przyjmijmy Komunię Św. duchowo, dziękując Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa

Jak w rodzinie można dobrze przeżyć ten czas?

Jeśli jest obraz Ostatniej Wieczerzy ustawić go ważnym i widocznym miejscu. Po przeżyciu Mszy Św. i jej zakończeniu wspólnie zjedzmy kolację, tak jak jemy Wieczerzę w gronie rodziny.

Niech znajdzie się czas na krótką modlitwę i podziękowanie za dar Eucharystii, dar Kapłaństwa – pomodlę się za księdza z mojej parafii, za tego który udzielił mi Sakramentu Chrztu, przygotował do I Spowiedzi i Komunii Św.

Odśpiewajmy wspólnie w domu Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…

 

Wielki Piątek

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie celebruje się Mszy św. Jest to dzień, kiedy patrzymy na krzyż, na którym Jezus spełnił to co powiedział w Wieczerniku. Msza św. jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Centrum liturgii wielkopiątkowej jest uroczyste odsłonięcie i adoracja krzyża – adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. W tym roku jest to utrudnione. Ale w każdym domu jest krzyż! Niech w tym dniu będzie On umieszczony w centrum naszego domu.

Zaśpiewamy wspólnie: W Krzyżu cierpienie

O godz. 1500 odmówmy w gronie rodziny Koronkę do Bożego Miłosierdzia

O godz. 1700 chciejmy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z naszego Sanktuarium

O godz. 1800 Liturgia Wielkiego Piątku z naszego Sanktuarium

– Przyjmijmy duchowo Komunię świętą…

– Złóżmy z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. W tym dniu wierni koncentrują się na rozważaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej i śmierci Chrystusa na Krzyżu, a następnie na adoracji i uczczeniu Krzyża Świętego. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenia przez Mękę.

W uroczystej modlitwie powszechnej Kościół stara się w tym dniu pamiętać o wszystkich. W sposób szczególny modlić się będziemy w 10 wezwaniu o ustanie epidemii.

Wielki Piątek jest w całej Polsce dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie z zaleceniami Kościoła, należy zrezygnować w tym dniu nie tylko z jedzenia potraw mięsnych, ale również zachować post co do ilości spożywanych pokarmów: tylko raz w ciągu dnia można zjeść do syta.

Niektóre bardzo pobożne osoby przez cały ten dzień dobrowolnie wstrzymują się od jedzenia i picia lub piją tylko czystą wodę i spożywają trochę suchego chleba.

Chciejmy w duchu umartwienia podjąć dar postu o ustanie epidemii.

 

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica Maryja. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka li Żydzi podczas Paschy oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

W tym roku nie będziemy mogli poświęcić pokarmów w Kościele

Matka i Ojciec rodziny przed uroczystym świątecznym posiłkiem może je pobłogosławić.

O godz. 1900 w naszym Sanktuarium Liturgia Wielkiej Nocy zapraszamy do udziału poprzez Kamerę Internetową.

– Przyjmijmy duchowo Komunię świętą…

 

Wielka Niedziela

Dzięki swojemu Zmartwychwstaniu Pan Jezus dał nam nadzieję na wieczne życie, a naszą doczesność wypełnił szczęściem i radością. W szczególny sposób dzielimy się nimi z naszymi najbliższymi w trakcie uroczystego Śniadania Wielkanocnego.

Jako że jest ono silnie wpisane w nasza wiarę, należy się przed posiłkiem pomodlić, dziękując Chrystusowi za Jego zbawczą mękę. Jak to uczynić?

O poranku Niedzieli Zmartwychwstania niech rodzina zgromadzi się przy odświętnie nakrytym stole, w którego centrum niech stoi świeca i Pismo Święte. Głowa rodziny niech zapali świecę i okazując ją domownikom oznajmia:

Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja!

Rodzina odpowiada:  Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Prowadzący modlitwę:

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 8, 1-10) – można powierzyć młodzieży:

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.

Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

 

Głowa rodziny intonuje pieśń wielkanocną (np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam dzień dziś nastał”).

Po skończonym śpiewie następuje modlitwa próśb:

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie  Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.

- Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

- Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

- Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

- W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

- Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”.

 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania.

Odmawia się modlitwy „Zdrowaś Maryjo” i „Pod Twoją obronę”.

Prowadzący modlitwę:

Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Zmartwychwstaniu pokonałeś śmierć i szatana, a nam dałeś nadzieję na wieczne życie przed Twoim tronem w Niebie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwalebnym blaskiem Twojego Zmartwychwstania. Amen.

Odmawia się modlitwę przed posiłkiem, na przykład:

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Po posiłku odmawia się modlitwę, na przykład:

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Alleluja!

Oczywiście zapraszam wszystkich do łączności z naszym sanktuarium w Okulicach poprzez transmisję internetową – kamerę. W naszym Sanktuarium Msze św. będą: o godz. 700 900 1100 i 1600.

Przyjmijmy Komunię Św. duchowo...

Oczywiście można także w Eucharystii uczestniczyć poprzez transmisję radiową, czy telewizyjną.

 

Wszystkim nam życzę z serca Bożego błogosławieństwa na ten niezwykły – szczególny czas. Pan daje nam taki właśnie czas. Być może dlatego byśmy mogli pogłębić nasze więzy domowe. Nie jest to czas do odwiedzin rodzinnych – sąsiedzkich. Chciejmy ten czas przeżyć w naszych domach. Niech nie zabraknie w tym niezwykłym czasie – w Wielkim Tygodniu – naszej żarliwej modlitwy. Niech nam wszystkim błogosławi dobry Bóg. Niech wspiera nas Okulicka Pani.

 

Szczęść Wam Boże!

Z modlitwą

Ks. Roman Majoch

+ Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Bóg zapłać wszystkim którzy wspierają funkcjonowanie naszej parafii i sanktuarium w tym trudnym czasie. Zapewniam o naszej modlitwie przed Obrazem Matki Bożej Okulickiej. Zapraszam na nabożeństwa Wielkiego Tygodnia przez Kamerę Internetową z naszego kościoła. Życzę dobrego choć trudnego czasu zbliżających się świąt dla nas wszystkich. Szczęść Boże!

Wpis Jana Pawła II
Księga modlących się o życie Przedszkole 'Ochronka'
XHTML CSS
Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej
e-parafia