Strefa Młodych 24-25 .07.2014

foto amardeusz@wp.pl