Archiwalne fotografie

21 I 1962 roku na ręce bpa Karola Pękali wpłynęło zezwolenie Stolicy Apostolskiej na koronację cudownego obrazu w Okulicach. Rozpoczęto intensywne przygotowania do uroczystości w skali ogólnodiecezjalnej i parafialnej. 29 IV 1962 roku w kościołach diecezji zostało odczytane orędzie bpa Karola Pękali, zapowiadające koronację Obrazu Matki Bożej Okulickiej. Również od samego początku rządów diecezją, sprawą koronacji zajął się żywo bp Jerzy Ablewicz. 19 VIII 1962 roku odczytany został List Pasterski nowego ordynariusza, poświęcony sprawie koronacji obrazu Matki Bożej Okulickiej. Przez trzy niedziele, poprzedzające uroczystość koronacji, głoszone były w diecezji kazania o tematyce okulicko-maryjno-katechetycznej, opracowane przez ks. Prałata Piotra Bednarczyka - obecnie bpa Seniora. W samych zaś Okulicach ciągle trwały przygotowania od strony materialnej i duchowej. Od 30 VIII - 7 IX odprawiono przygotowawczą Nowennę z naukami rekolekcyjnymi. Już 8 IX (wigilia uroczystości) zgromadził rzesze pielgrzymó;w. Cały dzień i noc z ósmego na dziewiątego września odprawiane były nabożeństwa. Pielgrzymów ciągle przybywało. Liczba ich doszła ostatecznie do ponad 100 tys. Kapłanów przybyło ok. 500, biskupów 16. 9 IX 1962 r. o godz. 11.00 drugi cel przyświecający księdzu Józefowi Augustowi stał się faktem. Ks. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, przy współudziale bpa ordynariusza Jerzego Ablewicza, nałożył na skronie Dziecięcia Jezus i Matki Bożej w Okulickim Obrazie złociste korony.