Kapelani Proboszczowie od połowy XIXw.

  • ks. Mikołaj Zamojski (1849 - 1868)
  • ks. Marcin Sroka (1868 - 1883)
  • ks. Andrzej Mucha (1884 1938) Pierwszy proboszcz
  • ks. Karol Mazur (1939 - 1946)
  • ks. Józef Augustyn (1946 1964: budowniczy obecnego Sanktuarium, organizator koronacji obrazu M.B. Okulickiej)
  • ks. Marian Matyjewicz (1964 - 1979)
  • ks. Adam Mardeusz (1979 - 2009)
  • ks. Roman Majoch (2009 - teraz)